Često Postavljena Pitanja​ - FAQ

Općenita pitanja kod kupoprodaje nekretnine

U skladu s Pravilima poslovanja posrednika u prometu nekretninama,  obavljamo sljedeće usluge:

  • osobu koja je naručila uslugu posredovanja dovodimo u vezu s drugom radi zaključenja određenog posla koji je određen Ugovorom o posredovanju,
  • obavljamo sve potrebne radnje radi prezentacije posredovane nekretnine na tržištu nekretnina,
  • omogućujemo razgled i prezentaciju nekretnina,
  • procjenjujemo tržišnu vrijednost nekretnina tj. daje svoje mišljenje o tržišnoj vrijednosti posredovane nekretnine,
  • obavljamo putem vlastite pravne službe pravno savjetovanje i kontrolu vlasničkih dokumenata potrebnih za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla,
  • upoznajemo obje strane sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama u svezi s predmetnim poslom,
  • posredujemo u pregovorima oko zaključenja posla,
  • izrađujemo bez naknade prijedloge kupoprodajnih i drugih ugovora putem licenciranih odvjetničkih ureda,
  • omogućujemo klijentima besplatno financijsko savjetovanje putem poslovnih partnera,
  • predajemo potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižne odjele Općinskih sudova i prati postupak uknjižbe prava vlasništva,

Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretninama istoj plaća posredničku proviziju u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, PDV uračunat u cijenu naknade, sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Prilikom podnošenja zahtjeva zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda za uknjižbu prava vlasništva, plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna.

Javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora iznosi do 500,00 kuna.

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave.

Prijavu poreza na promet poreznoj upravi obavlja javni bilježnik od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

Nije neophodno da klijent u procesu kupoprodaje angažira odvjetnika, jer naša agencija posjeduje vlastitu pravnu službu, čija je usluga pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla kupoprodaje uključena u agencijsku proviziju.

Svaki klijent po osobnom odabiru može angažirati odvjetnika, čije usluge pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla snosi sam.

Da, nekretninu može kupiti trgovačko društvo kao pravna osoba.

Zemljišne knjige su javne isprave o pravnom stanju nekretnina koje vode zemljišnoknjižni odjeli Općinskih sudova u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. Zemljišna knjiga i svi izvaci imaju snagu javnih isprava.

Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Energetski certifikat je dokument kojim se utvrđuje energetski razred kuće ili stana te se predočuju zasebne energetske karakteristike. Istovremeno se daju informacije o potrošnji energije te cjelokupnom stanju nekretnine u odnosu na energetsku učinkovitost. Certifikat nakon izdavanja vrijedi deset godina.

Od 2008. certifikat se mora izraditi za sve nove zgrade prije stavljanja u uporabu. Za starije zgrade obavezni su ga od srpnja 2013. pribaviti svi vlasnici koji prodaju nekretninu.

Početkom 2016. obaveza se proširila i na iznajmljivače nekretnina s izuzetkom onih koji se bave uslugama turističkog smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor.

Obaveza nabave energetskog certifikata leži na vlasniku nekretnine i on ga mora predočiti budućem kupcu. Ukoliko kupac zatraži predočenje energetskog certifikata i vlasnik nekretnine mu ga ne predoči, on ga može prijaviti za to Državnom inspektoratu.

Za neposjedovanje energetskog certifikata za fizičke osobe predviđene su novčane kazne.

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Ista mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Prvi razlog je SIGURNOST. Proces kupoprodaje iziskuje niz pravnih i zakonskih normativa, a upravo naša agencija nudi cjelokupnu uslugu baziranu na zakonski verificiranom posredovanju, uz stručno licencirano osoblje, te vlastitu pravnu službu i poslovnu suradnju sa vanjskim partnerskim odvjetničkim uredima.

Drugi razlog je PROFESIONALNOST. Ovlašteni posrednici u prometu nekretnina nakon adekvatne edukacije, polažu stručni ispit za agenta u prometu nekretnina koji im omogućuje stručno i profesionalno bavljenje posredovanjem u prometu nekretnina. Svaki će klijent dobiti maksimalno profesionalne i točne informacije o predmetnim nekretninama, izbjeći moguće malverzacije te maksimalno osigurati svoju investiciju bilo da se radi o kupnji ili prodaji nekretnine.

Pitanja vezana za najam nekretnine

U našoj ponudi osim nekretnina za prodaju možete također pronaći nekretnine za kratkoročni sezonski ili dugoročni cjelogodišnji najam.Agencijsku naknadu kod najma nekretnine plaća i Najmodavac i Najmoprimac i to svaki po polovicu iznosa jedne mjesečne najamnine.

Agencijska naknada osim što sadržava pronalazak provjerene nekretnine za najam uključuje izradu ugovora o najmu kao i primopredajnog zapisnika koji je sastavni dio ugovora.

Sigurnosni polog koji je nužan kod dugoročnog najma stvar je uzajamnog dogovora Najmodavca i Najmoprimca no u većini slučajeva iznosi jednu mjesečnu najamninu.

Zakonska je norma potpisivanje ugovora o najmu te su u njemu propisani obvezni odnosi između Najmodavca i Najmoprimca. 

Ugovor je također nužan zbog prijave Najmoprimca na adresu nekretnine te plaćanja poreza.

Po isteku ugovora o najmu i detaljnom pregledu nekretnine Najmodavac je obvezan povratiti polog Najmoprimcu ukoliko ugovorom o najmu nije drukčije propisano.

Nekretnina se može iznajmiti na kraći i duži period.

U ovisnosti odredba ugovora o najmu Najmodavac u većini slučajeva zadržava pravo zadržavanja pologa ukoliko Najmoprimac odluči izaći iz stana prije istekla ugovora o najmu.

Upravo zbog ovakvih situacija potpisuje se ugovor o najmu kako bi Najmoprimac, kao i Najmodavac bili zaštićeni, tj. imali sigurnost dugoročnog (propisanog) boravka.

U gore navedenom slučaju Najmodavac snosi zakonsku kaznu (penale), a koja je propisana ugovorom o najmu.

Imate dodatnih pitanja?

Stojimo na raspolaganju za sve eventualne upite.


Compare listings

Compare